“”

Welcome On Mobius

Mobius was created by professionnal coders and passionate people.

We made all the best only for you, to enjoy great features and design quality. Mobius was build in order to reach a pixel perfect layout.

Mobius includes exclusive features such as the Themeone Slider, Themeone Shorcode Generator and Mobius Grid Generator.

Our Skills

WordPress90%
Design/Graphics75%
HTML/CSS/jQuery100%
Support/Updates80%

brand your future

verbeteren - veranderen - vernieuwen

STERKE MERKEN
ZIJN SUCCESVOLLER
IN  HET VINDEN EN BINDEN
VAN DE BESTE MEDEWERKERS

Voor ADEKWAAD is branding geen speeltje van de marketingafdeling maar een organisatiefilosofie die gericht is op het organiseren van duurzaam onderscheidend vermogen en het creëren van maximale waarde voor klanten en medewerkers. Een intergrale “all inclusive” aanpak die alle aspecten en onderdelen van een bedrijf omvat. Met BRAND YOUR FUTURE ontwikkelde ADEKWAAD een praktische aanpak die bedrijven en organisaties helpt om de unieke kracht van hun merk te ontdekken en doelgericht te bouwen aan een sterk en onderscheidend werkgeversmerk.

BRAND YOUR FUTURE 

Aan de slag met jouw werkgeversmerk

 

BRAND BASE
Een sterk werkgeversmerk is gebouwd op een stevig fundament.
Met BRAND BASE gaan we op zoek naar de kern van jouw bedrijf en creëren we absolute duidelijkheid over de drijfveren, identiteit en positionering van het merk. Daarvoor zoeken we antwoorden op fundamentele vragen als: Wie zijn we en waar staan we voor? Wat zijn onze drijfveren en ambities? Wat maakt ons uniek?  Hoe willen we het verschil maken voor klanten en medewerkers?  Met BRAND BASE  leggen we de onmisbare basis voor een sterke, onderscheidende en herkenbare positie in de markt

BRAND SHARE
Met BRAND SHARE maken we medewerkers actief deelgenoot van het merk. We creëren duidelijkheid over de drijfveren en ambities van het merk en gaan samen met medewerkers aan de slag met de vertaling van de merkwaarden naar concreet gedrag.
Met BRAND SHARE bereiden we medewerkers voor op actieve  participatie in BRAND DREAM en BRAND WORKS.

BRAND DREAM
Jouw werkgerversmerk is de optelsom van alle ervaringen die medewerkers en potentiele medewerkers met jouw organisatie hebben. Het gaat niet om wat je belooft maar wat je presteert! Het bouwen van een sterk werkgeversmerk gaat daarom vooral over het organiseren en managen van alle contactmomenten met het merk. BRAND DREAM is een inspirerende zoektocht naar de ultieme employee experience. Samen met vertegenwoordigers van HR en marketing, brengen we de gedroomde performance in kaart, bepalen we hoe je op alle contactmomenten gezien en ervaren willen worden en vertalen we dat naar gewenst gedrag van de organisatie.

BRAND WORKS
Met BRAND WORKS gaan we aan de slag. Op basis van de in BRAND DREAM geïnventariseerde verbeterpunten stellen we samen een concrete verbeteragenda op en formeren we een of meerdere verbeterteams die daarmee gericht aan de slag gaan. In deze fase worden medewerkers actief betrokken en vertalen zij de gewenste performance naar eigen do’s en dont’s
Met BRAND WORKS zorgen we er samen voor dat noodzakelijke veranderingen in gang gezet worden en werkelijke verbeteringen en vernieuwingen worden ontwikkeld en doorgevoerd.

BRAND COACH
Met BRAND COACH houden we de vinger aan de pols evalueren we de in gang gezette verbeteringen. Daarnaast kijken we direct naar mogelijke verbeteringen en doorontwikkeling.
Met BRAND COACH zorgen we ervoor dat je koers houdt, in lijn blijft met jouw doelstellingen en ambities en niet terug valt in oude gewoontes.

 10 REDENEN
OM AAN DE SLAG TE GAAN MET BRANDING

KLIK HIER