Wie niet uitgesproken durft te zijn, wordt nooit spraakmakend

De drie geboden van Adekwaad

De drie geboden van Adekwaad lopen als een rode draad door de aanpak van Adekwaad en vormen cruciale succesfactoren voor het slagen van merk- en cultuurtrajecten.

1

Maak jouw merk leidend voor alles wat je doet

Van wachtmuziekje aan de telefoon tot de uitstraling van pand en spreekkamers, van website en online marketing tot het gedrag van medewerkers: alles wat je zegt, doet en laat zien heeft invloed op de reputatie en kracht van jouw merk. Laat jouw merk niet aan het toeval over, pak regie en maak het merk leidend voor het complete doen en laten van jouw organisatie.

2

Laat zien dat het menens is

Jouw merk is geen vrijblijvende belofte, maar vraagt om bewijslast op alle vlakken en niveaus. Voeg de daad bij het woord en laat medewerkers, de waarmakers van jouw merk, zien dat het je menens is. Creëer voorbeeldgedrag op het hoogste niveau en veranker het merk in de dagelijkse aansturing van mensen en teams.

3

Leer samen 'Lerenderwijs' ontwikkELen

Een sterk merk bouw je niet ‘top-down’ maar van binnenuit met de mensen die er werken. Iedereen doet er toe! Dat vraagt om een open leercultuur waar iedereen betrokken wordt en de specifieke kennis en ervaring van iedereen op alle niveaus gebruikt wordt. Een cultuur waarin je samen stap voor stap ontwikkelt en verbetert en afdelingsoverstijgend leert van on- en offbrand gedrag uit de dagelijkse praktijk.

Meer inspiratie opdoen?
Volg ons op LinkedIn

Adekwaad helpt ambitieuze merken die positie durven te kiezen om de voorkeur te krijgen van hun doelgroep.

Weten wat we voor jou kunnen doen?
Neem contact op

Wat klanten zeggen

Hugo de Bie

AFL groep / Logistiekconcurrent

Adekwaad helpt mij bij het aanscherpen van mijn visie en strategie en de vertaling daarvan naar gedrag waardoor het merk van iedereen wordt. Ad is flexibel, gemakkelijk bereikbaar en pragmatisch. Hij adviseert vanuit een breed perspectief, ook buiten de kaders van een opdracht als dit bijdraagt aan de uitkomst.

Maarten van Tienen

vantienen

We hebben al weer enige jaren een fijne en bijzondere samenwerking met Ad De start was het ontdekken van onze merkwaarden en wie we zijn. Later in het traject zijn we met het MT met Lumina aan de slag gegaan. Zowel zakelijk als persoonlijk kan Ad het beste bij personen naar boven halen. Ad doet dit op een prettige, positieve en zeer respectvolle manier. Voor vantienen “unne goeie mens”

Pim van Donzel

Woongelofelijk van Donzel

Met zijn positief kritische blik en andere praat laat Ad zelfs mij buiten de gebaande paden wandelen. Hij prikkelt om het morgen anders te doen, want “Waarom zou je het niet doen?”. Ad houdt mij en het team scherp, daagt onze status quo uit en vertaalt mijn visie naar cultuur op de werkvloer. Want dat is waar Ad ons bewust van maakt: de kracht zit in de mensen!

Rob Oorthuizen

Oté

Adekwaad heeft Oté begeleid met het concreet maken van onze kern- en merkwaarden en de vertaling naar cultuur en gedrag. Dit alles op een manier waar we continue worden geprikkeld en uitgedaagd om kritisch te blijven en met goede energie deze mooie reis te ondergaan.

Sander van der Post

dhs

Om de positionering, uitstraling en waarden van onze mooie organisatie te versterken zijn we met adekwaad een intensief, leerzaam en soms ook confronterend traject aangegaan. De uitkomst is een frisse uitstraling welke past bij onze waarden, met bijbehorende afspraken en beloftes zowel extern als intern. Een traject wat iedere organisatie eens in de zoveel jaar een keer zou moeten doorlopen.

Jos van Doren

Van Doren Engineers

Adekwaad is in staat gebleken om in een korte tijd de essentie van ons merk te raken en leverde daarmee een waardevolle bijdrage aan de strategie van onze onderneming. Adekwaad is verfrissend maar ook kritisch in debat. En dat scherpt de geest.

Wie niet uitgesproken durft te zijn wordt nooit spraakmakend